Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


 


KONTAKTY

Michal Řehoř - 1A krmiva
Na Královkách 930, Kuřim, 664 34
tel: +420 730 541 159 objednávky, podpora
fax: +420 736 248 939 expedice, reklamace
info@1acz.cz
IČ: 65343913

NOVINKY

arr3OTEVŘENÁ OBJEDNÁVKAPřipravili jsme pro Vás novou službu Otevřená obednávka, se kterou již nemusíte myslet na...

Zboží v akci

naše cena 950 Kč (38 EUR)
skladem
naše cena 35 Kč (1 EUR)
skladem
naše cena 35 Kč (1 EUR)
skladem

FOTOSOUTĚŽ
Letní fotosoutěž

Fotosoutěž byla ukončena

Výsledky fotosoutěže.

1. Finanční poukaz v hodnotě 5000,- Kč                 - paní Marie

2. Finanční poukaz v hodnotě 3000,- Kč                 - paní Lenka

3. Finanční poukaz v hodnotě 2000,- Kč                 - pan Petr

4. Libovolné balení krmiva DEL Gourmet 15Kg       - paní Čermáková

5. Libovolné balení krmiva DEL Gourmet 15Kg       - paní Aneta

6. Libovolné balení krmiva DEL Gourmet 15Kg       - paní Sandra

7. Libovolné balení krmiva DEL Gourmet 15Kg       - paní Kamila

 


 

Pravidla a podmínky fotografické soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je 1Akrmiva - Michal Řehoř, IČO: 653 43 913, se sídlem Na Královkách 930, 664 34 Kuřim , www.delgourmet.cz (dále jen „organizátor“).

2. VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Fotografie psa, feny, štěněte,

 

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 7. 2019 do 31.8. 2019.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát kterákoli fyzická osoba, která splní veškeré podmínky soutěže a ve výše uvedených termínech odešle svůj/é snímek/ky s požadovanou tematikou na adresu určenou organizátorem. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se tato dodržovat a respektovat. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže či kteří jednají v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy (např. osoba nebude skutečným autorem zaslaných snímků, uvedení nepravdivých informací). Takovým účastníkům nevzniká nárok na výhru, a to ani v případě, že by se stali výherci soutěže.

5. POPIS SOUTĚŽE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Do soutěže jsou přijímány snímky pouze v digitální formě , vyplněním přihlášky na www.delgourmet.cz Dále musí být připojena informace o e-mailové spojení, tel. číslu soutěžícího. Velikost jednotlivých snímků je maximálně 8 MB, minimálně 3000×2000 px (formát JPG, rozlišení  300 dpi). Snímky musí být v tiskové kvalitě, náhledy a výřezy malých rozměrů budou ze soutěže vyřazeny.

6. SYSTÉM A ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Po uplynutí soutěžního kola dojde k jeho vyhodnocení, a to komisí složenou ze zástupců organizátora. Budou vyhodnoceny tři nejlepší snímky a ty budou zveřejněny na webu organizátora (www.delgourmet.cz) a na jeho facebookovém profilu.Výsledky vyhodnocení budou uveřejněny na facebookovém profilu organizátora, na webu organizátora a současně budou vítězové kontaktováni přímo prostřednictvím e-mailové adresy, která byla organizátorovi zaslána společně se soutěžním/i snímkem/ky.

 

7. LICENCE A DALŠÍ PODMÍNKY

Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem a vykonavatelem majetkových autorských práv ke snímku/ům, a to bez jakéhokoli omezení.

Účastník soutěže prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů neporušil jakákoli práva 3. osob (zejména práva duševního vlastnictví, resp. zejména práva autorská); v opačném případě těmto 3. osobám odpovídá výlučně účastník soutěže, popř. účastník soutěže je povinen zaplatit organizátorovi veškeré náklady, které by jim v souvislosti s takovým porušením ze strany účastníka soutěže vznikly (zejména odměna autora), a to v plné výši.

Přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů účastník soutěže uděluje organizátorovi ke snímku/ům bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, bez jakéhokoli omezení (zejména co do způsobu užití, množství, území, času či jiného rozsahu), a to včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit snímek/ky, její/ich název nebo označení autora, práva spojit snímek/ky s jiným dílem nebo ji/e zařadit do díla souborného; organizátor je tak oprávněn snímek/ky bez jakéhokoli omezení prezentovat i široké veřejnosti. Organizátor není povinen licenci využít. Účastník soutěže dává organizátorovi rovněž oprávnění poskytnout licenci v celém jejím rozsahu dále 3. osobám (postoupení práv/podlicence).

Soutěžící nese plnou odpovědnost nejen za obsah snímku/ů, ale i za případné právní a finanční následky vyplývající z neoprávněného užití v této soutěži (např. snímek uveřejněný bez souhlasu zachycené osoby nebo jejího zástupce).

8. VÝHRY

Výhry budou rozdělovány až po vyhlášení výsledků.

Autoři pěti nejlepších snímků získají následující ceny:

· 1. místo – finanční poukaz v hodnotě 5000,- Kč

· 2. místo – finanční poukaz v hodnotě 3000,- Kč

· 3. místo – finanční poukaz v hodnotě 2000,- Kč

· 4. místo – libovolné balení krmiva DEL gourmet 15kg

· 5. místo – libovolné balení krmiva DEL gourmet 15kg

K převzetí cen je nutné poskytnutí osobních údajů v podobě jména a příjmení a adresy. Jinou formou se výhra nevyplácí.

 

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail, popř. tel. číslo, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny, dále pro marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to vše po dobu dvou let. Účastník bere na vědomí, že jsou mu známa jeho práva dle ust. §§ 11, 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich opravu, dále na blokování údajů nesprávných či na jejich likvidaci, současně že svůj souhlas může bezplatně písemně kdykoli odvolat, a to doručením takového odvolání na adresu organizátora. Odvolání souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

 

10. ZMĚNA PODMÍNEK, UKONČENÍ SOUTĚŽE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit, ukončit nebo ji bez náhrady zrušit.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem narušovat pravidla morálky, občanského soužití, které budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či které budou zobrazovat jiný obecně nepřijatelný obsah.

Ve smyslu ust. § 2874 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není možné cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu není převoditelný na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty, a to včetně práva  měnit podmínky předání ceny v případě, že cena organizátorovi nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Jakékoli spory, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora.